Differensiert strategisk tenkning
I dagens konkurransebaserte forretningsliv forsøker mange bedrifter å kopiere strategiene til de som har hatt suksess. Denne formen for plagiat er ikke å anbefale og en rekke bedrifter har i høyden oppnådd middelmådige resultater etter å fulgt en slik strategi. Den avgjørende faktoren er at bedrifter med suksess ikke har hatt én strategisk agenda, men flere.

Et robust knippe av strategiske opsjoner sikrer bedriften en mer kreativ og en mer effisient håndtering av usikkerheten i omgivelsene og gjør dem mer framtidsorienterte og innovative. 

  Site Map